เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Update 23 March 2016

2 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย / หญิง

คุณวุฒิ

ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน