เจ้าหน้าที่บุคคล Update 23 March 2016

2 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย / หญิง

คุณวุฒิ

ปวส.- ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคลฯ, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาการจัดการทั่วไป ( มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

สมัครงาน