เลขานุการฝ่ายโรงงาน Update 23 March 2016

2 ตำแหน่ง

เพศ

หญิง

คุณวุฒิ

ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน