ผช.หน.แผนกการเงิน (หลายอัตรา) Update 23 March 2016

เพศ

หญิง

คุณวุฒิ

ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน สามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน