ช่างไฟฟ้า Update 23 March 2016

1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย

คุณวุฒิ

ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 22-30 ปี

สมัครงาน