หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง Update 23 March 2016

1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย

คุณวุฒิ

ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

สมัครงาน