เอกสารเผยแพร่

ข่าว #4

ข่าว #4

June 2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ดาวน์โหลด

เอกสารล่าสุด

สื่อ # 3

สื่อ # 3

May 2014

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

ดาวน์โหลด
ข่าว # 2

ข่าว # 2

May 2014

Pending approval from shareholders’ meeting on 10 April 2014. Previously The Company had paid the first half 2013 interim dividend Baht 0.40 per share on December 9, 2013.

ดาวน์โหลด
สื่อ # 1

สื่อ # 1

May 2014

Pending approval from shareholders’ meeting on 10 April 2014. Previously The Company had paid the first half 2013 interim dividend Baht 0.40 per share on December 9, 2013.

ดาวน์โหลด