บริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี่ จำกัด

ชื่อบริษัท:บริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี่ จำกัด
สำนักงานใหญ่:488 ถนน นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 66-2-2800202 ถึง 0217
โทรสาร : 66-2-2800690, 66-2-282-7917
อีเมล:
ตั้งอยู่:28/8 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ต. บางขะแยง
อ.เมือง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 66-2-9752780 ถึง 2788
โทรสาร : 66-2-9752790
อีเมล:
กรรมการบริหาร:1. นายมุข โรจตระการ
2. นางอรศรี ทิพยบุญทอง
3. นายอดิศร โรจตระการ
4. นางสาวดุษฎี โรจตระการ
5. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
CEO:นายมุข โรจตระการ
ผู้จัดการโรงงาน:นายพงศ์ศักดิ์ สิทธิวงศ์รัตนา
ทุนจดทะเบียน:50 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว:ชำระเงินเต็มจำนวน
ผู้ถือหุ้นใหญ่:สยามภัณฑ์กรุ๊ป 99.99%, ผู้อื่น 0.01%
ประวัติบริษัท:ก่อตั้งขึ้นในปี 2513
จำนวนพนักงาน:140
กำลังการผลิต:80,000 Mts. ต่อปี
สินค้า:จาระบี
ตลาดส่งออก:Iอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, จีน, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, บังคลาเทศ, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, ฮ่องกง