ท่านนายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัทสยามภัณฑ์ กรุ๊ปจำกัด(มหาชน)

March 2016

"ท่านนายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัทสยามภัณฑ์ กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) ในงาน พลังงานพาเพลิน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม! ขอบคุณท่านนายกครับ"

ย้อนกลับ